Fterra1998

Nr.6 - shkurt 1998

Home
Nr.6 - shkurt 1998
Nr.7 - prill 1998
Nr.8 - qershor 1998
Nr.9 - gusht 1998
Nr.10 - tetor 1998
Nr.11 - dhjetor 1998

faqe-1.gif

faqe-2.gif

faqe-3.gif

faqe-4.gif

faqe-5.gif

faqe-6.gif

faqe-7.gif

faqe-8.gif

Gazeta "Fterra jone"
Botues: Muzafer Korkuti - Agron Xhama - Guro Zeneli